ODRZUCONY PLAN ZAKUPU SAMOCHODU DLA URZęDU MIEJSKIEGO W PRZEMYśLU

Decyzja dotycząca zakupu nowego samochodu dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu spotkała się z kontrowersjami podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Pomimo argumentacji pierwszego zastępcy prezydenta dotyczącej potrzeby wymiany starszych pojazdów, radni nie zatwierdzili projektu zmian w budżecie na ten cel.

Szczegóły projektu i kontrowersje

Na sesji Rady Miejskiej, Bartłomiej Barszczak przedstawił plan zakupu nowego auta za 150 tys. zł, motywując decyzję koniecznością wymiany dwóch starszych pojazdów, które znacząco przekroczyły swoje użytkowanie. Jeden z samochodów przejechał ponad 200 tys. kilometrów, a drugi nawet 300 tys., co sprawia, że ich naprawa jest finansowo nieopłacalna.

B. Barszczak podkreślił, że przeprowadzono wstępne badanie rynku, aby określić odpowiednie modele, które mieszczą się w wyznaczonej kwocie. Ostateczna specyfikacja pojazdu miałaby zostać określona w ramach przetargu.

Decyzja Rady Miejskiej

Pomimo argumentów przedstawionych przez pierwszego zastępcę prezydenta, projekt zmiany budżetu nie został wprowadzony do porządku obrad. Z 19 radnych, 17 wstrzymało się od głosu, a tylko dwie osoby poparły wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zakupu nowego samochodu dla urzędu.

2024-07-10T10:30:43Z dg43tfdfdgfd