NAPIęCIA POMIęDZY MIńSKIEM I MOSKWą? NIC PODOBNEGO. AKCJA BIAłORUSI MA ZIELONE śWIATłO Z KREMLA

© By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106092504 Wbrew tezom o napięciach pomiędzy Mińskiem i Moskwą, mamy do czynienia z koordynacją działań pomiędzy nimi w ramach tzw. kryzysu migracyjnego – mówi ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Marek Menikszak. Według niego hybrydowa operacja na granicach UE zainicjowana przez Białoruś...

Source: