WIECIE, GDZIE W WAłBRZYCHU JEST WEEKENDOWE TARGOWISKO DLA ROLNIKóW? [ZDJĘCIA]

Targowisko dla rolników w Wałbrzychu - gdzie go szukać?

Wiosną 2022 roku Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła uchwałę, w której wskazano plac, na którym w piątki i soboty swoimi płodami rolnymi, przetworami oraz dziczyzną mogą nieodpłatnie handlować rolnicy i ich rodziny.

Jako miejsce przeznaczone do tej działalności wskazano parking przy ul. Kasztanowej w Śródmieściu położony w bliskim sąsiedztwie do dawnego kultowego Zielonego Rynku. Przypominamy reguły tego handlu wyznaczone przez lokalne prawo.

Targowisko dla rolników w Wałbrzychu - kiedy czynne?

Według uchwały obowiązującej od marga transakcje mogą się tu odbywać jedynie w piątki i soboty w godz. 7 - 16, handlować zaś mogą rolnicy i ich domownicy, a oferować mogą produkty rolne lub spożywcze, rękodzielnicze wytworzone w gospodarstwie, runo leśne i dziczyznę, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia m.in. przetwory.

Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i porządku w miejscu sprzedaży i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po zakończeniu sprzedaży sprzedający są zobowiązani uporządkować zajmowane miejsce handlu, a niesprzedane towary i powstałe odpady zabrać ze sobą Kontrolę prowadzenia handlu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie może prowadzić zarządzający placem parkingowym lub funkcjonariusz Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Zainteresowania tą formą handlu niestety nie ma.

2023-03-18T16:12:33Z dg43tfdfdgfd