SENAT PRZEGłOSOWAł. W PRZYSZłYM ROKU DRASTYCZNA PODWYżKA MANDATóW

© Policja lubuska policja kontrola Senat przegłosował tzw. ustawę mandatową, co oznacza, że w przyszłym roku czeka nas ogromna podwyżka mandatów. Kilku senatorów próbowało zawalczyć o zmniejszenie stawek, ale bez rezultatu. Teraz czekamy tylko na zatwierdzenie poprawek przez Sejm i podpis Prezydenta. Poparcie dla ustawy mandatowej można opisać jako "przytłaczając...

Source: