ZIELONE TABLICE. Są DWA RODZAJE, O TE DRUGIE NIEKTóRZY PROSILI I DZIAłAJą INACZEJ

Pełny ekran SLAJD 1/3 © fot. Filip Trusz Zielone tablice ...

Source: