TAJNA UMOWA BMW Z CITROENEM. BAWARCZYCY MOGą SPOKOJNIE WYKORZYSTYWAć SKRóT XM W ICH SUPER-SUV-IE

Pełny ekran SLAJD 1/4 © fot. Citroen Rok 1989. Po modelu BX Citroen powierzył Bertone następcę D...

Source: