PRZEBUDOWA NIEBEZPIECZNEGO SKRZYżOWANIA W ZIMNICACH MAłYCH. KIEROWCY POJADą PO CZęśCI NOWEGO RONDA

Przebudowa skrzyżowania obejmuje odcinek drogi krajowej nr 45 o łącznej długości ok. 0,5 km wraz z budową ronda o średnicy 65 m z pięcioma wlotami. Przebudowane będą również odcinki wlotowe DK45, DW429 w kierunku Prószkowa, DW415 w kierunku Rogowa Opolskiego i drogą powiatową w kierunku Zimnic Małych.

Pojedziemy po części nowego ronda

Od czwartku 11 lipca wykonawca wprowadza kolejną zmianę organizacji ruchu na budowie nowego ronda w Zimnicach Małych w ciągu drogi krajowej nr 45.

Zobacz galerię

- Zaawansowanie prac przy budowie ronda przekroczyło już 60 proc., dzięki czemu wykonawca będzie mógł wpuścić kierowców na jego część. Nadal obowiązywać tam jednak będzie ruchu wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną - informuje Agata Andruszewska z opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Nadal zamknięte zostaną też wloty do drogi krajowej numer 45 z drogi powiatowej w kierunku Zimnic Małych oraz DW429 w kierunku Prószkowa i DW415 w kierunku Rogowa Opolskiego.

Po przełożeniu ruchu wykonawca rozpocznie frezowanie nawierzchni oraz rozbiórkę istniejącego odcinka DK45. Kontynuowane są prace brukarskie m.in. w zakresie wypełniania wysp separujących przeciwne kierunki ruchu. Trwa również montaż oświetlenia. Natomiast w ramach budowy ciągu pieszo-rowerowego wykonawca przystąpi do układania warstwy ścieralnej. Finał prac przy budowie ronda we wrześniu 2024 roku.

Zakres prac

Przebudowa skrzyżowania obejmuje odcinek drogi krajowej nr 45 o łącznej długości ok. 0,5 km wraz z budową ronda o średnicy 65 m z pięcioma wlotami. Przebudowane będą również odcinki wlotowe DK45, DW429 w kierunku Prószkowa, DW415 w kierunku Rogowa Opolskiego i drogą powiatową w kierunku Zimnic Małych.

- Inwestycja zakłada również budowę oświetlenia, kanału technologicznego, odwodnienia, zatok autobusowych, a także przebudowę infrastruktury niezwiązanej z drogą: sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej - wylicza Agata Andruszewska.

Powstają też elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. ciągi pieszo-rowerowe i przejścia dla pieszych. A przypomnijmy skrzyżowanie to było jednym z najniebezpieczniejszych w regionie. Bardzo często dochodziło tam do wypadków, w tym tych śmiertelnych.

Dokumentacja projektowa dla tego zadania była współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, powiat opolski oraz gminę Prószków. Inwestycję realizuje firma TRANSKOM Białdyga. Wartość umowy to 11 298 780 zł.

2024-07-10T12:42:53Z dg43tfdfdgfd