POLICJA ZAMONTOWAłA KAMERY śCIGAJąC DIAGNOSTóW. MOżE BYć Aż 200 AUT Z "LEWYM" PRZEGLąDEM

Pełny ekran SLAJD 1/3 © Robert Robaszewski/AG Badanie techniczne ...

Source: