METODA NA WNUCZKA POTRąCAJąCEGO KOBIETę W CIążY. WYłUDZILI KILKADZIESIąT TYSIęCY

Pełny ekran SLAJD 1/3 © Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta Przejcie dla pieszych przy ulicy Sokratesa...

Source: