LASEROWY MIERNIK PRęDKOśCI JEDNAK SIę MYLIł. KIEROWCA WYGRAł SPRAWę W SąDZIE

Pełny ekran SLAJD 1/3 © Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta Drogówka ...

Source: