KONTROWERSYJNA SYTUACJA. QUADEM WYPRZEDZAł AUTO I ZOSTAł TRAFIONY. JEST WSPółWINNY?

Pełny ekran SLAJD 1/3 © Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta Policja ...

Source: