KOLEJNA NOWA DROGA EKSPRESOWA. S12 MA MIEć 315 KM I NABIERA WłASNEGO KSZTAłTU

Dobre wiadomości dla kierowców. Zaczyna się dziać w sprawie drogi ekspresowej S12. Drogowcy podali już też termin, kiedy na nowy odcinek S12 wjadą maszyny.

Droga S12 w większości znajduje się w planach i wielu kierowców może jej w ogóle nie kojarzyć. Z planowanych około 315 km do jazdy oddano dopiero około 95 km w województwie lubelskim, ale teraz bardzo mocno pokrywa się z S17, niedługo zacznie nabierać własnego kształtu.. Docelowo S12 połączy A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego z granicą z Ukrainą w Dorohusku. Będzie biegła przez trzy województwa: łódzkie, mazowieckie i lubelskie.

Z większych miast S12 połączy ze sobą wspomniany Piotrków Trybunalski z Radomiem, Lublinem i Chełmem.

Droga S12 jest ważnym uzupełnieniem krajowej sieci dróg szybkiego ruchu, jednak z pewnością najbardziej jej wyczekują mieszkańcy województwa lubelskiego. Dlaczego? Szlak znacznie skróci i przyspieszy im podróż na zachód kraju i Europy. Jednak nowa trasa będzie ułatwieniem nie tylko dla nich, bo będzie przebiegać też przez południowe Mazowsze i województwo łódzkie.

S12 - nowy odcinek

GDDKiA poinformowała w tym tygodniu, że w przetargu wyłoniła wykonawcę odcinka między Dorohuczą a Chełmem. Wspomniany fragment będzie liczył 22,5 km. Początek planowany jest w miejscowości Chojno Nowe Drugie. Trasa przebiegać będzie nowym śladem wzdłuż obecnej DK12, w większości po jej północnej stronie. W Tytusinie ekspresówka przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa MOP Stołpie. Połączy się z obwodnicą Chełma na węźle Chełm Zachód. W ramach inwestycji planowana jest m.in. budowa mostu, 14 wiaduktów oraz czterech przejść dla dużych i średnich zwierząt. Powstanie także węzeł drogowy Siedliszcze.

Jeśli inne firmy przystępujące nie odwołają się, to ostateczna umowa z wykonawcą, firmą Stecol Corporation, zostanie podpisana w połowie roku. Oferta wykonawcy opiewała na 760 mln zł, czyli mniej niż liczył budżet przewidziany przez GDDKiA (957,7 mln zł).

S12 fot. GDDKiA

S12 - jakie plany

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie. Będzie to dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

S12 - co się już dzieje?

la obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. Wybrano już także najkorzystniejsze oferty w przetargach na wyłonienie wykonawców odcinków Piaski - Dorohucza oraz Chełm - Dorohusk. Nie było od nich odwołań, więc trwa już obligatoryjna kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Po wykonaniu badań geologicznych wykonawca musiał wyłączyć z planu budowy fragment trasy o długości ok. 5,7 km. Okazało się, że w rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi odkryto odpady przemysłowe. W związku z tym GDDKiA podjęła decyzję o ominięciu składowiska. To niestety jest związane ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, a także opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem kolejnych decyzji środowiskowej.

Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla tego fragmentu trasy. Niestety, to automatycznie wiąże się z wydłużeniem prac względem pierwotnie zakładanego planu.

2023-03-19T12:08:22Z dg43tfdfdgfd