HAMOWANIE PULSACYJNE. KIEDYś KAżDY KIEROWCA MUSIAł TO POTRAFIć. A DZISIAJ?

Pełny ekran SLAJD 1/3 © Fot. Michal Grocholski / Agencja Przy opadach mokrego śniegu i niskiej temperatu...

Source: