GDZIE W POLSCE NIE MOżNA WYPRZEDZAć? NIE TYLKO ZNAK B-25 WYZNACZA TAKIE MIEJSCA

Pełny ekran SLAJD 1/5 © fot. GDDKiA ...

Source: