E-TOLL OBEJMUJE TYLKO CZęść AUTOSTRAD. CAłA RESZTA PRZYPOMINA PODRóż POCIąGIEM

© Provided by Spider's Web e toll gdzie obowiązuje Podróżowanie autostradami po Polsce, dzięki systemowi e-Toll, coraz bardziej będzie przypominać podróż z przesiadką. Lubię, jak jest spójnie. Może być źle, ale spójnie. I do tej pory tak było, bo podróżowanie polskimi autostradami przypominało wizytę u dentysty, ale wszędzie wiertło wyglądało tak samo. Raz bolało...

Source: