CHCESZ WJECHAć NA AUTOSTRADę? OD śRODY WIELKIE ZMIANY. POTRZEBNA APLIKACJA LUB STACJA PALIW

Pełny ekran SLAJD 1/5 © fot. MI e-TOLL ...

Source: