USZKODZENIE AUTA Z POWODU ZłEGO STANU DRóG. GDZIE ZGłOSIć SZKODę? W JAKICH PRZYPADKACH NIE OTRZYMASZ PIENIęDZY?

Zły stan dróg. Kto odpowiada za uszkodzenie samochodu?

Z ostatniego dostępnego podsumowania GDDKiA wynika, że dwa lata temu 37,1 proc. polskich dróg było w stanie niezadowalającym lub złym. Wpływ na jakość nawierzchni mają m.in. częste wahania temperatur. Ubezpieczyciele podkreślają, że dziury i pęknięcia to częsta przyczyna uszkodzeń przede wszystkim opon i felg.

– Co roku po zimie wzrasta liczba kierowców, którzy zgłaszają szkody spowodowane złym stanem dróg. Warto pamiętać, że za tego typu zdarzenia odpowiedzialność ponosi najczęściej zarządca drogi i to on jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy pojazdu – mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Jednocześnie przyznaje, że w większości przypadków zarządcy dróg posiadają ubezpieczenie OC. – W ramach polisy ubezpieczyciele przejmują na siebie roszczenia poszkodowanych kierowców. Dotyczy to także szkód spowodowanych ubytkami w jezdni. Kierowcy mogą także ubiegać się o odszkodowanie ze swojej polisy AC. To w wielu przypadkach najszybsza droga do otrzymania pieniędzy na naprawę auta – dodaje Andruszkiewicz.

Uszkodzenie auta na drodze. Co zrobić?

Jeśli doszło do uszkodzenia pojazdu na skutek złego stanu drogi, w pierwszej kolejności należy powiadomić policję. Dzięki temu powstanie policyjna notatka ze szczegółowym opisem okoliczności powstania szkody. Następnie należy skontaktować się z zarządcą drogi, który przekaże informację o zdarzeniu do swojego ubezpieczyciela lub udostępni poszkodowanemu dane swojej polisy OC.

Jednak należy pamiętać, że w drugim przypadku właściciel uszkodzonego pojazdu samodzielnie zgłasza się do zakładu ubezpieczeń. Jednak polisa OC zarządcy drogi jest dobrowolna.

– Może się więc zdarzyć, że odpowiedzialny za powstałe zniszczenia podmiot nie jest ubezpieczony. Wówczas powinien pokryć szkodę z własnego budżetu – wskazują ubezpieczyciele.

– Aby ubiegać się o odszkodowanie, ważne jest udokumentowanie zdarzenia w należyty sposób. Z perspektywy ubezpieczyciela istotna jest nie tylko policyjna notatka, ale też zdjęcia z miejsca zdarzenia, na których widoczny jest zły stan nawierzchni oraz wszystkie uszkodzenia pojazdu, powstałe po najechaniu na wyrwę w jezdni. W miarę możliwości warto także zebrać oświadczenia od ewentualnych świadków – dodaje Andruszkiewicz.

Co zrobić? Sprawdź w galerii:

Zobacz galerię

Kiedy warto skorzystać z własnej polisy AC?

Istnieją różne przyczyny, które mogą utrudnić otrzymanie odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na skutek złego stanu drogi. Brak polisy OC zarządcy drogi na pewno nie ułatwia sprawy. Podobnie okoliczności, które świadczą przeciwko poszkodowanemu, np. złamanie przez niego przepisów ruchu drogowego lub zignorowanie ostrzeżenia o złym stanie nawierzchni. Jednak nie wszystko stracono, w takim przypadku właściciel pojazdu może ubiegać się o pieniądze z własnej polisy AC.

– Tak naprawdę kierowca w każdej sytuacji może zgłosić się do swojego ubezpieczyciela – nawet wtedy, gdy wina OC zarządcy drogi nie podlega dyskusji. Wówczas otrzyma pieniądze z AC, a jego towarzystwo ubezpieczeniowe zgłosi się do zarządcy z roszczeniem zwrotu wypłaconego odszkodowania – tłumaczy ekspert.

2023-03-19T05:46:12Z dg43tfdfdgfd