MINISTER ZMIENIł REGULAMIN URZęDOWANIA SąDóW. CHODZI O SPAWY UPADłOśCIOWE

Dokumenty papierowe zostaną dołączone do sprawy upadłościowej. Wszystko po to, by sąd był na bieżąco w danej sprawie. Minister sprawiedliwości zmienił regulamin urzędowania sądów powszechnych. Właśnie wchodzi w życie. Przepisy dotyczą głównie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.Akta takich spraw są p...

Source: